Første delrapport om skolestrukturen på Sørsida er nå klar. Denne rapporten er utarbeidet av rektorene på Vågstranda og i Måndalen, og skal se på faglige vurderinger av de ulike forslagene.

De ulike forslagene

Det er satt av 20 millioner kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017, men kommunen ønsker samtidig å se på skolestrukturen på Sørsida som en helhet.

Modell 1: Behalde strukturen vi har idag

 • Barnehage, SFO og grunnskule 1-7 på Vågstranda.

 • Barnehage, SFO og grunnskule 1-10 i Måndalen.

Modell 2: Stort Oppvekst Sør

 • Barnehage, SFO og grunnskule 1-10 i Måndalen.

 • Vågstranda oppvekstsenter leggast ned.

Modell 3: Oppvekstsenter Sør

 • Barnehage, SFO, grunnskule 1-7 i Måndalen.

 • Ungdomsskulen i Måndalen leggast ned. Elevane flyttast til Åndalsnes.

 • Vågstranda oppvekstsenter leggast ned.

Modell 4: Grunnskule 1-10 og SFO i Måndalen

 • Vågstranda skule leggast ned.

 • Barnehage og SFO på Vågstranda.

 • Barnehagen i Måndalen og på Vågstranda blir oppretta som eiga eining, evt. i lag medfleire barnehagar i Rauma, og lagt under felles leiing.

 • Grunnskule 1-10 i Måndalen.

I tillegg har det blitt presentert to modeller til, som har kommet fram i møter:

Modell 5:

 • Vågstranda skule leggast ned.

 • Barnehage og SFO på Vågstranda.

 • Barnehagen i Måndalen og på Vågstranda blir oppretta som eiga eining, evt. i lag medfleire barnehagar i Rauma, og lagt under felles leiing

 • Grunnskule 1-7 i Måndalen.

 • Ungdomsskule på Åndalsnes.

Modell 6:

 • Vågstranda skule leggast ned.

 • Grunnskule 1-10 i Måndalen.

 • Felles barnehage (og evt SFO?) for Sørsida på Vågstranda i bygga til noverandeVågstranda oppvekstsenter.

 • Oppvekstsentermodellen oppheva. Einingsleiar barnehage

- Forskning ikke entydig

Rektorene peker i rapporten på mange fordeler ved å fortsette som i dag.

Det nevnes blant annet små grupper, tett oppfølging, høy trivsel, godt samarbeid med hjemmene, tilhørighet til lokalsamfunnet og trygge omgivelser som fordeler, men at de nevner også at det kan være utfordringer knyttet til å være i et lite miljø.

– Det er lite forskning som støtter opp om at store skoler har bedre kvalitet enn små. Vi har gått igjennom de ulike forslagene, og forsøkt å skape et nyansert bilde av fordeler og ulemper ved de ulike modellene, sier enhetsleder på Vågstranda, Aina Tomren.

Hun er samtidig klar på at de ansatte helst vil beholde Vågstranda skole.

– Vi vet at det betyr mye for folk, og det er jo sånn at man vet hva man har, men ikke hva man får. Vi er generelt sett veldig fornøyde med - og glad i - skolen her på Vågstranda, og vi ser derfor mange fordeler ved å fortsette slik som i dag, sier hun.

Ønsker større skole

Enhetsleder på Måndalen oppvekstsenter, Bjørn Nord, er enig i at det er mye som er bra med dagens organisering.

– Isolert sett kunne jeg selvsagt godt tenke meg en større skole og et større kollegium, men jeg har også stor forståelse for at Vågstranda ønsker å beholde skolen sin, sier han.

Han mener også at det vil være en mindre god løsning å samle barn i alderen 0 til 16 på Måndalen oppvekstsenter, slik et av forslagene innebærer.

– Det blir et for stort fokusområde, og et stort aldersspenn, etter min mening, sier han. Alternativer, dersom Vågstranda skole blir vedtatt nedlagt, er at barnehage legges under egen ledelse eller blir på Vågstranda, eller at ungdomsskolen blir flyttet til Åndalsnes.

Ferdig før jul

Den endelige sluttrapporten om skolestruktur på Sørsida skal være ferdig i november.

Da blir det opp til politikerne å ta stilling til hvordan skolestrukturen på Sørsida skal se ut i framtida.