Dette sier Linda Vik som er leder i Isfjorden Sausankarlag. Hun og andre saueeiere i bygda har opplevd sauer på flukt fra løse hunder. En saueeier opplevde nylig å få et lam skambitt av hund. Linda Vik ønsker nå, på vegne av sausankarlaget, å fremme ei sak om at Rauma må utvide båndtvangperioden. I dag er det i følge lovverket absolutt båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Vik ønsker at båndtvangen utvides til å gjelde så lenge det er sauer på beite, for på den måten å fjerne enhver tvil eiere av hunder måtte ha til dette med båndtvang. – De fleste saueeierne har dyr på inn- og utmarksbeite ut oktober måned. Derfor ønsker vi en forlengelse av den lovbestemte båndtvangperioden, forklarer Linda Vik. Men også utenom denne perioden har alle hundeeiere et krav til at de skal ha kontroll på hunden sin. – Men opplever du og andre saueeiere virkelig å ikke bli respektert når det gjelder kravet om båndtvang på hund? – Jeg opplever manglende respekt fra hundeeiere, ja – og det til og med på innmark. Jeg vet at saueeieree har fått til svar at "tror du ikke jeg har kontroll over hunden min". Sausankarlags-lederen erkjenner at mange nok har kontroll over hunden sin. Men det hjelper lite akkurat den dagen eller øyeblikket jaktinstinktet vekkes i hunden og den legger i veg etter sauer på flukt. – Derfor mener jeg det ikke må være det minste fnugg av tvil når det gjelder hund på inn- og/eller utmark. Med krav om båndtvang skal hunden has i band, slår hun fast. Hun poengterer at det er mye sau i utmark – både i Isfjorden og andre områder av kommunen. Å la hunder løpe løse rundt i terrenget kan få katastrofale følger; både for saue- og hundeeiere. Anmeldelse? – Det kan bli snakk om anmeldelse og bot, og vi må ikke glemme at det er noe som kalles nødvergeretten som kan komme inn i bildet. Angriper en hund en saueflokk, kan saueeieren med full rett skyte hunden. Det er en lite ønskelig situasjon både for hundeeier og sauebonde, mener Linda Vik som nå anmoder hundeeiere om å vise forståelse for problemet og la hunden være i bånd – i alle fall så lenge det er sau på beite i ut- og innmark. Linda Vik og andre sauebønder føler seg hakka på hele tida – av rovdyrforkjempere, av myndigheter og av og til; av hundeeiere. – Det hele er så unødvendig. Lov og regelverk etterlater ingen tvil. Hunder skal has i bånd i perioden april-august. Det håper jeg hundeeiere nå tar til etterretning og forholder seg deretter, sier Linda Vik. Selv ikke allemannsretten opphever plikter som hundeeiere og andre har å forholde seg til. Et viktig moment i så måte er dette med å ta gjensidig hensyn. Allemannsretten har derfor sine begrensninger, nettopp med tanke på det å skulle ta hensyn – til ville fugler og dyr i naturen – til sauer og andre husdyr på beite. Regelen om båndtvang er derfor ikke til bare for å verne sau og andre husdyr på beite, men også med bakgrunn i dyrelivet ellers i naturen. – Dette kan også gjelde mennesker som kan bli livredd løse hunder ute i naturen, sier Linda Vik og presiserer til slutt at hun ikke mener dette skal gå ut over jakt- og tenestehunder. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213

<B>Vil skjerpe båndtvangen.</B> Linda Vik er sauebonde og leder i Isfjorden sausankarlag. Nå ber hun om utvida tidsrom for krav om båndtvang på hunder. <B> Arkiv: Stein Siem.</B>