Rauma kommune, ved ordfører Torbjørn Rødstøl, har blitt tilskrevet av miljøvernminister Erik Solheim. Det har i og for seg alle landets kommuner blitt, som et ledd i en innsats for å ta vare på artsmangfolg og en del truede arter i naturmangfoldet vårt. Hver kommune blir tildelt et ekstra ansvar når det gjelder en bestemt truet art. Og det er en sommerfugl som er blitt Rauma til del. Bloddråpesvermeren er kanskje ikke så kjent for de fleste, men ekisterer, i følge brevet fra ministeren, bare i området mellom Sogn og Sunndal og deriblant i Rauma kommune. Arten var tildligere utbredt over hele landet, men står nå altså på Norsk Rødliste over truede arter. Miljøvernminister Solheim skriver videre at verden mister plante- og dyrearter raskere enn noen gang og at rundt 2000 arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur fordi vi ødelegger leveområdene deres. Norge har som mål å stanse tapet av naturens mangfold innen 2010 og ber derfor om Rauma kommunes hjelp for å nå målet. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Sommerfugl.</B> Rauma kommune blir av Miljøverndepartementet bedt om spesielt å verne om sommerfuglarten bloddråpesvermer. (bilde fra nettet)