Mye avhenger sjølsagt av når bompengeproposisjonen for fellesprosjektet vil være ferdigbehandlet i Stortinget. Men overfor Vegvesenet er det antydet ferdigbehandling i vårsesjonen.

– Per dato er proposisjonen gjennom en siste finpuss i Vegdirektoratet. Så skal den gjennom en såkalt departemental kvalitetssikringsprosess før den behandles i Stortinget, opplyser prosjektleder Hallgeir Brudeseth i Vegvesenet.

Signalene i dag tyder på at prosjektene kan legges ut på anbud i april – ett anbud for tunnelprosjektet og ett for brua.

– Fyllinga i sjø fra Vikebukt-sida vil inngå i tunnelprosjektet, opplyser Brudeseth.

To anbud

De ser at utkjøring av tunnelmasse og frakt av denne til fyllinga på Vikebukt bør være en del av samme anbud. Dette innebærer igjen at arbeidet med forskjæring og tunnel kan starte opp utpå høsten i år – et arbeid som må gå parallelt med å opparbeide fylling fra Vikebukt og fram til den delen av Tresfjordbrua som skal hvile mot pæler.

– Er dere forespeilet stor interesse for å melde seg på i konkurransen om anbudene?

– Vi har hatt henvendelser fra interessenter, sier prosjektlederen som tror at når det gjelder entreprisen for tunnelen vil det være mest norske selskaper som melder sin interesse. Når det gjelder Tresfjordbrua tyder alt på at det er en klar majoritet av utenlandske aktører – kanskje bare det.

Fem måneder vent

Prosessen fra prosjektene sendes ut på anbud til det er klart for byggestart, er antydet å bli fem måneder. Mest sannsynlig vil Vågstrandstunnelen bli drevet fra begge ender. På Sauset-sida av tunnelen må det opparbeides en omkjøringsveg litt nærmere fjorden enn dagens. I denne enden av tunnelen skal det dessuten tas ut betydelige mengder med fjell i ei stor forskjæring. I tillegg til kjørebanen skal det nemlig gis plass til en gang- og syjkkelveg mellom E-136 og fyllinga ned mot Romsdalsfjorden.

Massebalanse

På Våge må det opparbeides litt veg før selve innslaget. I tillegg skal tunnelriggen legges i området tunnelåpninga – et anleggsområde på rundt 10 dekar der det kan mellomlagres masse og knuses tunnelstein som senere skal nyttes til bærelag og toppdekke under asfalten i tunnelen.

– Det er fra enkelte hold kommet ønsker om tunnelmasse til forskjellige prosjekter. Vil dere kunne tilby overskuddsmasse fra Vågstrandstunnelen?

– De siste utregningene viser at det vil bli massebalanse mellom uttak fra tunnel og behovet for masse til brufylling på Vikebukt. Derfor har vi ikke noe steinmasse å tilby, sier Hallgeir Brudeseth. Siste utspill i så måte var steinmasse til å fylle igjen deler av dokka på Øran Vest/Åndalsnes. Det må i så fall hentes andre steder.