1. januar flyttet Nyka Boliger inn i nye lokaler på Øran. Lokalene er lokalisert ved siden av Posten, bak Shell.

Her har firmaet plassen som trengs, både til lager, kontor og også til eventuelt produksjon av veggelementer til diverse byggeprosjekter. Nyka Boliger har som primærakktivitet å utvikle eiendom, men Nygård ønsker å presisere at de tar på seg tømrerjobber også. Sjøl har han brukt mye ressurser på å kartlegge store deler av Åndalsnes og omegn for ledig areal, men det viser seg å være begrenset.

– Vi har sett grundig på mulighetene for boutvikling på området til Bomann på Hølgenes, og Nebba Nord, men vi har lagt disse på is fordi det blir for risikabelt økonomisk. Det skyldes både komplisert infrastruktur og eventuell rassikring som må til.

Ny firemannsbolig

Nå er imidlertid Ringgata 28 kjøpt i konkurranse med en annen budgiver. Her skal det settes opp en firemannsbolig i en litt høgere prisklasse enn forrige firemannsbolig i Storgata 24. Sistnevnte prosjekt ble solgt i løpet av få uker og Nygård regner med at det skal gå greit å selge dette prosjektet også.

– Vi har registrert stor interesse allerede, samtidig som vi drar nok også med oss noen interessenter som ikke fikk kjøpt i Storgata.

– Det er behov for leiligheter altså?

– Ja, det er mitt inntrykk. Våre kunder og intresenter er godt voksne mennesker som velger enklere og vil ha nærheten til sentrum.

Nyka Boliger består av i alt fem mann. Nygård drar i trådene og jobber hele tida med å skaffe nytt areal til utvikling. Fred Karusbakken fungerer som byggeleder ute i felten.

– Vi vurderer å ansette en mann eller to til, slik situasjonen er nå, sier Nygård.

Nytt prosjekt. Ringgata 28 er kjøpt av Nyka Boliger AS og skal rives, for å gjøre plass til en ny firemannsbolig. Foto: Nyka Boliger AS