Kun 200 av de beste sauebøndene i landet får Norturas kvalitetspris hvert år. De 100 beste får et tallerken som bevis for godt slakt. En av dem er Roar Kavli fra Isfjorden.

Roar Kavli har 52 dyr av rasen Norsk hvit sau. Han tok over gården da hans far ble syk for 12 år siden. Nå har han 49 drektige vinterfora sauer som venter 125 lam nå rundt påsketider.

– Hva gjør du for å levere kvalitetslam?

– Jeg bestiller frossen sæd ut fra en katalog. Jeg velger så ut de jeg mener kan gi meg tunge, kjøttfulle lam med lite fett. Godt stell fra første dag de blir satt inn er også veldig viktig, presiserer Roar.

Av de 125 lammene som blir født, beholder han 10-12 lam selv til bruk i avl. Sauene som er seks år blir byttet ut og sendt til slakting. De andre lammene blir sendt til slakting når de er rundt fem måneder gamle og helst over 45 kg.

Roar Kavli er i fjøset og steller sauene to ganger om dagen nå før lamming. Når lammingen begynner, bor han i fjøset i et rom ved siden av sauene. Der er det fint innreidd med seng, skrivebord og en data. Han har et vindu som vender inn i fjøset som gjør det lettere å følge med om alt går som det skal.

Når lammene er født, veier han alle lammene hver 14. dag, det for å passe på at de legger på seg nok. De som trenger det, får kraftfôr for å legge på seg litt mer.

– Det er mye arbeid som følger med å drive med sau og lam, sier Kavli.

– Hva betyr det for deg å motta denne prisen?

– Det betyr jo at jeg er på rett veg, at jeg har hatt full klaff med det jeg har gjort. En veldig trivelig pris å få, sier en godt fornøyd Kavli.