Spenningen i behandlingsprosessen går nok ikke på om proposisjonen blir vedtatt eller ei; den saken føles å være grei.

Spenningen vil være mer om hvordan de, som blir direkte berørt av tunnelprosjektet i form av bompenger, skal forholde seg de neste årene.

Krefter på Vågstranda har i flere måneder kjempet en innbitt kamp mot det de mener er en urettferdig belastning av de som er avhengig av pendling innad i egen kommune. Gjennom en avgiftsbelagt Vågstrandstunnel må de ved besøk i kommunesenter eller nabobygder, betale en avgift - så langt man vet i dag 40 kroner brutto for en veg - 80 kroner brutto fram og tilbake.

Innbyggerne har til en viss grad innfunnet seg med at de må betale en avgift. Men på grunn av det de mener er en urettferdig hard belastning, har de bedt om ekstra rabatt ved kjøp av abonnement.

Så langt har de talt for døve ører. Innstillinga overfor Stortinget går ut på at ingen som er avhengig av å kjøre tunnel eller bru skal gis særfordeler. At vågstrandingene må kjøre tunnelen og passere en bomstasjon kanskje flere ganger per dag gjennom arbeidspendling, skolemøter og kulturelt samkvem, blir ikke ansett som god nok grunn til å få ekstra rabatt.

Det innbyggerne på Vågstranda er lovet, er at det ikke skal forekomme noen form for kryssubsidiering mellom de to delprosjektene. Det mener myndighetene skal ordnes ved at bompengesatsene skal beregnes ut fra prosjektpris. Er det dobbel kostpris for etablering av Tresfjordbrua i forhold til Vågstrandstunnelen, skal bomsatsene være tilsvarende.

Det myndighetene ikke har svart på er dersom trafikkgrunnlaget er skjevt; om det skulle vise seg å være større trafikk gjennom tunnel enn over bru - eller omvendt - om bomstasjonene for eksempel ved Vågstrandstunnelen vil bli fjernet den dagen tunnelen er nedbetalt. Skulle det for eksempel vise seg at tunnelen er nedbetalt før brua og myndighetene fortsatt vil kreve inn penger ved kjøring av tunnel, anser man også det for kryssubsidiering.

Dette vil det forhåpentligvis komme et svar på gjennom behandlingen i Stortinget torsdag, i dag.

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap), nummer tre fra venstre på bildet, vil delta i debatten i dag. Dette bildet er tatt i fjor før valget; under et folkemøte. Botten lovte å tale Vågstrandas sak i tunnelsaka. Foto: Øystein Talberg.