Fylkesstatistikken fra Møre og Romsdal fylkeskommune, viser at det er nedgang i raumaværinger som pendler til Molde, og at det er økning i de som pendler til Ålesund.

Fylkesstatistikken viser at det i 2015 var 291 personer som pendlet til Molde. I 2016 var pendlertallet sunket med 46, og var dermed nede i 245 personer. Økningen mot Ålesund var derimot stor, om man sammenlikner de to åra.

I 2015 var det kun 36 personer som pendlet mot Ålesund, mens det i 2016 var 70 personer. Statistikken viser også en svak økning i pendlingen fra Rauma til Vestnes: Fra 79 til 86. Og ei økning fra 9 til 14 til Kristiansund.

Politikere og samfunnsplan

Rådmannen i Rauma, Toril Hovdenak, ba i forrige formannskapsmøte om at representantene spesielt burde merke seg den markante endringen i pendlerstrømmen fra Rauma mot Molde og Ålesund.

Dette sa hun med tanke på at rulleringen av samfunnsplanen er i gang. Kommunestyret skal vedta samfunnsplan for 2019 til 2030 i desembermøtet neste år.