Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at de skal skifte to stikkrenner på fylkesveg 64 ved Frøyset på Holmemstranda i Rauma.

-  Vegen blir derfor stengtsøndag 3. september fra kl. 00 til 06. Vegen er smal og røreneligger dypt. Vegen må derfor graves helt over for å få byttet degamle stålrørene til nye plastrør med bedre kapasitet til vann. Forå gi minst mulig hindringer for trafikken, jobbes det parallelt medto stikkrenner den eneste natta i uka det ikke er nattavganger påferjesambandet Sølsnes-Åfarnes, sier Linn Silseth i Statens Vegvesen.

Det er ikke lokal omkjøring.

- Enestemulige omkjøring er via E136 og E39 Vestnes-Molde. Måndalstunnelenog Innfjordtunnelen er åpen for trafikk på helg, opplyser hun.