Flere får betalt for å pleie sine nærmeste ved livets slutt

foto