Sølsnes - Åfarnes: Midlertidig redusert kapasitet på B-ferja

foto