Førstkommende tirsdag gjenåpnes tilbudet for eldre som ble lagt ned nesten over natta før ferien. Og det takket være sterke ønsker fra de som mistet tilbudet sitt og stor velvillighet fra leder Per Arne Skomsø ved Rauma Frivilligsentral.

– Jeg er så glad på alle brukernes vegne, sier Gerd Jørgensen.

– Vi satser på å få dette til ved hjelp av frivillige, sier Per Arne Skomsø.

Og dermed kommer til populære tilbudet i gang igjen fra kommende tirsdag. Per Arne Skomsø sier han gjerne vil at mange frivillige skal melde seg slik at det kan settes opp vaktlister og at vaktbelastningen ikke blir for stor. Han forteller at det frivillige arbeidet vil bestå i å sette fram mat og å rydde opp igjen og etter hvert kanskje også å lage middag.

– Og så vil vi gjerne komme i kontakt med folk som kan stå bak forskjellige enkle aktiviteter, sier Skomsø og røper at de i alle fall vil få i gang et opplesningstilbud. Det er også håp om at det skal skje på alle institusjonene i kommunen i regi av Frivilligsentralen.

– Hvor mange har dere plass til?

– Vi var 10-12 stykker som gikk her ganske fast, forteller Gerd Jørgensen. Hun regner med at de fleste av de faste nå vil komme tilbake. Skomsø mener det bør kunne være plass til nærmere 30 når tilbudet er skikkelig i gang. Han forteller også at dagsentergruppa vil bli aktivisert som medhjelpere i dette prosjektet.

– Og dere starter altså på tirsdag?

– Ja, og vi starter litt forsiktig. Omfanget vil bi bestemt av tilgangen på frivillige. Tidligere var det fast to dager i uka, forteller Per Arne Skomsø.

– Og så vil jeg si at vi kan høste erfaringer fra Solrun og Merethe som drev det kommunale tilbudet i alle år. De var alle tiders og vi har mye vi kan takk de for, sier Gerd Jørgensen.