"Fisketuren" var et oppdrag bestilt av Molde og Romsdal Havn IKS. Bakgrunnen var at styremedlem Hans Skiri ønsket, og foreslo, en opprydding.

– Noen få dager i året er vannet helt klart og da har jeg sett at det ligger store mengder skrot på bunnen. Så langt jeg vet er det første gang det har blitt ryddet opp på denne måten. Det er godt å få det gjort, synes Skiri.

Dykker på bunnen

Undervannsentreprenør G. Øye AS holdt likevel på med rørlegging på Øran. Det ble vanskelig i ruskeværet som var tirsdag og derfor flyttet skipper Alf Sivert Lyster skuta si til Vøra for å gjennomføre nevnte fisketur.

Skrot biter av og til på kroken av seg sjøl, men det blir for tilfeldig. Derfor sendte Lyster ned dykker Roger Mrwood for å hjelpe på fiskelykken litt.

Fra før hadde en annen dykker vært nede og samlet skrotet i hauger, så tirsdag tok det ikke mange timene å fiske en konteiner full av alt mulig rart.

Ølflasker

Særlig var det mye dekk i forskjellige dimensjoner. Trolig har mange av dem fungert som fendere på kaiene. Men det manglet ikke på annet rart heller.

Felger, sykler, diverse skilt og et stort batteri var del av fangsten mens Åndalsnes Avis var på besøk. Og jevnt spredt utover - blant ubestemmelig jernskrot - var det ikke minst flasker. Ølflasker. Og bokser.

– Det er vel noe som heter RaumaRock her inne, nevner Lyster, uten å utdjupe dette nærmere.

Han har ikke tid til å snakke så lange setninger ad gangen uansett. Han kommuniserer nemlig hele tida med dykkeren på samband, og i tillegg ser han bunnen fra et kamera dykkeren har på hodet.

Fant to biler

Sikta på bunnen var svært dårlig tirsdag. Dykkeren så bare en meter foran seg. Ute på dekk passet Odd Aaheim på hvor boblene fra dykkeren kom opp så han kunne senke wiren fra krana ned i nærheten av ham, og fortelle om han gikk i rett eller feil retning.

– En spesiell bransje dette, Lyster?

– Ja, det er ikke så mange som driver med dette. Vi får ofte ekstrajobber når vi kommer til et sted. Det blir litt rimeligere når vi er der likevel.

– Hva er "dette"?

– Vi kaller oss undervannsentreprenør. Vi gjør alt slags arbeid under vann. I det siste har vi hatt en del oppdrag med ferjekaier rundt omkring. Det eneste vi ikke er borti er oppdrettsanlegg.

– Mange slike ryddejobber også?

– Ja, en god del. Det hender at oppdragsgiverne er forsikringsselskaper. En gang fant vi to biler fra samme eier på sjøbunnen. Han fikk nok et forklaringsproblem, humrer Lyster.

Sjefen. Skipper Alf Sivert Lyster kommuniserer med dykkeren på radio og ser hva som foregår på bunnen på tv-skjerm. To timer i slangen er maks dykketid på 10-12 meters dyp.
Festet kroken. Sikta var så dårlig at dykkeren Roger Mrwood måtte opp til overflata en tur for å finne wiren fra krana.
Heiste opp skrot. Skipper på skuta Emilie er Alf Sivert Lyster (nærmest kamera). På dekk har Lyster hyret inn Odd Aaheim og på bunnen jobber dykker Roger Mrwood.