– Ikke alle barna får nå den oppfølginga som er nødvendig