Det har vært nedgang i cruisetrafikken på Raumabanen i år, men persontrafikkansvarlig Terje Fossum beskriver nedgangen fra fjoråret som beskjeden.

Tallenes tale viser at 22.700 passasjerer reiste med cruisetoget i 2015. I 2014 var tallet 26.600.

Fossum kaller dette beskjedent og begrunner det med at nedgangen i cruisetrafikken som mange andre havner opplever rundt om i landet.

– Trafikken holder seg bra i Åndalsnes og en del av årsaken til det er nettopp at vi har togtilbudet på Raumabanen, sier Fossum og legger til at cruiseturister gjerne liker toget og ikke minst et tilbud som tar rundt to timer som i tilfellet med tilbudet på Raumabanen til Bjorli.

– En svak kronekurs har bidratt til og vil trolig bidra til at ferie i Norge oppleves billigere enn før. Det bør kunne love godt framover, sier Fossum og legger til at salget av billetter på stasjonen på Åndalsnes har gått mye ned.

Årsaka til det mener han ligger i at skipene ikke kunne legge til kai i sommer.

– Hvordan ser det ut for 2016?

– Det kan jeg ikke svare nøyaktig på før rundt nyttår. Noen bestillinger har vi fått, men en endelig oversikt er ikke klar og det må jeg få komme tilbake til, sier Fossum.