Her kan du følge vegmeldingene i fylket under ekstremværet Tor.

Tresfjordbrua ble stengt i 19.20-tida fredag kveld og vil være stengt til stormen er over.

I 21-tida ble også ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes innstilt.

Flere andre bruer og ferjestrekninger i fylket er i skrivende stund også stengt på gurnn av uværet, blant annet ferja mellom Vestnes og Molde.