Politiet er i gang med taktisk etterforskning etter ranet i Måndalen på lørdag. Politibetjent Vebjørn Bale forteller til Åndalsnes Avis at de nå har blitt kjent med observasjoner av to personer som skal ha løpt fra butikken over jordet i retning Måndalen skole og ei bru som går over elva. Disse skal ha hatt svarte klær og den ene skal ha hatt sekk på ryggen.

Men Bale sier også at politiet ønsker flere opplysninger rundt dette. han forteller at det er gjort rundspørringer i området, men at det sikkert kan være flere som har gjort interessante observasjoner i tidsrommet 08.00 og 09.00 på lørdag morgen. Interessant kan det også være om noen har sett personer eller biler i området i dagene før som kunne tyde på at det var rekognosering som var på gang.

– Går mistanken i retning av spesielle biler?

– Vi vil gjerne at folk melder fra om de har sett biler i området og om det for eksempel kunne være noen som har sett biler forlate stedet i stor fart. Og som sagt om noe er observert i dagene før.

– Betyr det at dere regner med at dette er nøye planlagt over tid?

– Det kan være flere ting som tyder på at det er godt forberedt, ja og at det bar preg av en viss planlegging.

– Jobber dere nå ut fra om dette var personer som plutselig ble "borte" i bygda eller om de har tatt seg ut av bygda i en eller annen retning?

– Vi holder alle muligheter åpne og vi jobber kontinuerlig med dette nå, sier Vebjørn Bale. Han ber til slutt om at om det skulle være noen som sitter på interessante opplysninger, så kan de ringe til politiet på nummer 02800.