Rita Røken fra Skarnes ferierer ved Åndalsnes Camping sammen med sønnene Ole Martin (8) og Anders Sebastian (1). Hun har bodd ved campingen i bare noen dager, men har allerede lagt merke til at bilene kjører forbi med en voldsom fart. Røken tror bilistene som passerer har lett for å glemme at det bor barn ved campingen. – Små barn kan være uforutsigbare – plutselig kan de hoppe ut i vegen. Hvis bilene har for stor fart da, vil de ikke ha mulighet til å stoppe, mener Røken. – Lar du sønnen din krysse vegen alene? – Jeg holder alltid et øye med ham hvis han vil gå på kiosken for å kjøpe noe. Men han er såpass stor nå at han vet man må være forsiktig når man krysser vegen, sier Røken. Hun har ikke lagt merke til bilene kjører spesielt fort bestemte tidspunkt i løpet av dagen, men er av den oppfatningen at fartssynderne passere til alle døgnets tider. Noen god løsning på problemet kommer hun ikke på i farten, men vil i likheten med driveren av campingen komme med en anmodning om at bilistene tenker over hvilken fart de har når de kjører forbi campingen på Frydenlund. – Det enkleste er vel å be om at folk må ta hensyn til at det er barn her, og om at de må senke farten, sier Røken.