Det er GD som skriver dette. Det var en lokomotivfører som meldte fra om moskusen i jernbanesporet mellom Stueflotten og Brude. Noen timer seinere fikk politiet melding om moskus like ved E136 i det samme området.

Ifølge GD var det en lokal medarbeider i Statens naturoppsyn som undersøkte sporene, - og alt tyder på at det var samme moskus som etter kort tid ble avlivet i et skogholt like vest for Stueflotten.