– Vi ønsker å få dette til som en årlig greie

foto