– Vi beklager at tunnelen ikke blir helt ferdig til slutten av november, men vi har justert stengningstidspunktene for å avbøte ulempene, sier prosjektleder Torbjørn Vatnehol i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Fra 4.–11. desember blir det kolonnekjøring på kvelden og stengt tunnel fra kl. 24–06

Fra 11-19. desember blir det kolonnekjøring fra kl. 24–06

Fra 19. desember til 4. januar blir tunnelen åpen hele døgnet

Fra 4. januar til 19. januar blir tunnelen i hovedsak åpen, men siden tunnelen skal testes opp mot Vegtrafikksentralen vil det være behov for kolonnekjøring og enkelte stengninger på natt. Tunnelen blir stengt ved rivning av gammelt anlegg og ved en øvelse for nødetatene. Stengninger vil skje i nattetimene 24–06.

– Det er flere grunner til at arbeidet ikke blir ferdig til slutten av november. Blant annet ligger entreprenøren bak opprinnelig framdriftsplan. I tillegg har det blitt ekstra arbeid med å erstatte et eksisterende teknisk bygg i tunnelen, med nytt teknisk bygg og nisje. Dette var opprinnelig ikke planlagt, opplyser Vatnehol i pressemeldingen.