Dermed kan også Vangen igangsette arbeidet med å utvide Rema 1000-butikken han driver på Åndalsnes. Innbakt i avtalen med kommunen ligger det også at de skal ta over ei tomt som ligger på andre sida av Storgata – rett over sett fra Rema 1000. Den såkalte Kitty-tomta, er på 684 kvadratmeter. Kinotomta, som egentlig består av to tomter, er på totalt 1.962 kvadratmeter. Og det er mellomlegget som er taksert til å være på halvannen million kroner. Gamle Åndalsnes kino er historie. Nå skal bygget rives. Et nytt butikkbygg skal bygges inn/bygges til eksisterende. I overetasjen skal det etableres seks leiligheter. All parkering vil for ettertida bli i området som vender mot Storgata/Ringgata. Inn mot Vangsvegen vil vestre langvegg på butikken ligge. En takterasse vil også vende den vegen. Det er finansutvalget i kommunen som har stått for forhandlingene. Tilbudet innebærer at eiendommene skal overtas slik de ligger i dag. Det vil igjen si at kjøper, Vangen, også skal stå for rivinga av kinobygget – i utgangspunktet en gammel tyskerbrakke fra krigens dager. Tirsdag ble avtalen også godkjent av kommubnestyret. Odd Steinar Vangen sier i en kommentar at det er viktig å presisere at en eventuell utvidelse av butikk og annen byggeaktivitet på tomta, ennå fullt og helt er på planstadiet. Det er ikke godkjent noen reguleringsplan for området. Den dagen eventuell butikk skal utvides, vil det bli sendt ut en egen reguleringsplan - en plan som skal legges ut til høring.