Folk flest som ferdes i Raumas utmark, skal ikke lenger være i tvil om lovligheten når de ser en snøscooter feie forbi. Nummerert gul vest viser at vedkommende har godkjent løyve til å drive ervervsmessig kjøring. Oransje vest tilsier at scooterføreren har dispensasjon fra gjeldende regelverk. Nå kan det selvsagt være andre grunner til scooterkjøring enn dette med leiekjøring og disp fra loven. Idrettslags løypekjøring kan være ett eksempel. Gardbrukeres nyttekjøring kan være et annet. Det er blant annet fullt mulig at gardbrukere nytter seg av snøscooter i forbindelse med skogsdrift, blant annet. I tillegg benytter kraftverkseiere seg av scooter; og det med full rett. Også Statens Naturoppsyns representanter kan benytte dette beltekjøretøyet til oppsyn og andre oppdrag. Men privatpersoner kan ikke uten videre sette seg på en scooter og legge i veg mot fjell og li. Det sørger lov for motorferdsel i utmark for. – Fritidskjøring er kort og godt ikke tillatt, poengterer Rune Horvli i kommunen. – Alle transportbehov, det være seg kjøring av materialer og forsyninger til hytter, for eksempel, skal kun gjennomføres av førere/eiere med godkjent løyve til leiekjøring, slår Horvli fast. Dette gjelder også for områder av kommunen som av en eller annen grunn ikke har leiekjørere. Ordningen med oblater, som scooterne ble merket med, er tatt bort. Nå skal førerne ha godkjente vester i stedet for. – Vestene er for eksempel merket med nummer som hver fører er oppført med i registeret, forklarer Horvli. Eierne, som har tildelt løyver, må blant annet forplikte til å ta på seg oppdrag om leiekjøring når noen kommer med forespørsel. De må dessuten sette seg inn i og nøye følge det regelverket som er satt. – Skulle en leiekjører av en eller annen naturlig grunn, ikke ha mulighet til å ta et oppdrag – kan en annen leiekjører kontaktes, forklarer Rune Horvli. Fritidskjøring; ulovlig fritidskjøring med scooter – har det på landsplan blitt et stadig voksende problem. Dette er da også grunnen til en innskjerping av regelverket. De som bedriver denne ulovlige kjøringen, er med andre ord med på å skyte seg selv i beinet. En generell bruk av snøscooter, som i utgangspunktet kan være en miljømessig grei metode i nyttesammenheng, vil indirekte bli rammet som en følge av denne gaukkjøringen som myndighetene vil til livs. Kavliheian i Isfjorden har i mange år vært uten leiekjører. Det har nå ordnet seg ved at de har etablert Kavliheian Turlag. Per i dag står ett område uten leiekjører. Volladalen hadde ingen søkere. Her må de to leiekjørerne til Skare og Bruaset Snøscooterlag trå til ved eventuell transport. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213

<B>Merket.</B> Mona Sæbø (til venstre) og Edith Erlandsen, med vestene som skal vise at de som kjører en scooter er ute i lovlig ærend. Gul vest deles nå ut til leiekjørerne. Oransje vest skal bæres av dem som har dispensasjon for å benytte seg av scooter i utmark.