Mannen forsøkte først å unndra seg stoppskiltet, men ble "huket inn" igjen. Det vist seg at han både hadde brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene og hadde overlast. Pass, vognkort og transporttillatelsen ble inndratt. Torsdag ble forelegget på 8.000 kroner vedtatt, overlasten rettet opp og hviletida oppfylt. Dermed fikk sjåføren kjøre videre.