Lars Olav Hustad. Foto: Lars Smisethjell

Nils Valde står ikke på valg foran kommende generalforsamling i selskapet, men det gjør Rødstøl. På siste formannskapet vedtok de at Lars Olav Hustad (H) skal være Raumas nye representant. Per Gunnar Voldset er satt opp som Hustads personlige varamann. Vara for Valde er Arne Steffen Lillehagen. Eksportvegen AS har som formål å arbeide for gjennomføringen av vegprosjektet Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, blant annet. Roald Fiksdal er styreleder. Torgeir Stene er daglig leder.