Følgende skal styre Rauma de neste fire årene:

Det norske Arbeiderparti:

1. Oddbjørn Wærås

2. Marit Nauste

3. Kåre Brøste

4. Eirik Hoem

5. Arne Tangnes

6. David Grøvdal

Vara:1. Jane K. Malmedal Edvarsen

2. Karsten Aak

3. Heidi Mittet Krohn

4. Monica Bredeli

Sosialistisk Venstreparti:

1. Yvonne Wold

Vara:1. Per Arne Skomsø

2. Wenche Susann Ytterli

3. Filip Eidsvåg

4. Odd Ivar Røhmesmo

Senterpartiet:

1. Torbjørn Rødstøl

2. Magnhild Vik

3. Ellinor Torsgård Solheim

4. Gudrun Herje Langseth

5. Mona Sæbø

6. Anne Grete Løvik Kjersem

Vara:1. Mads Angelhus Langnes

2. Svanhild Karin Dahle

3. Dag Inge Michelsen

4. Åge Thoresen

Kristelig Folkeparti:

1. Arne Hop

2. Marit Valde Singelstad

3. Marie Nyheim

Vara:1. Ivar Jon Kleiva

2. Olav Jan Bø Demdal

3. Slbjørgn Dahle Aslaksen

4. Maria P. Slettebø

Venstre:

1. Arne Steffen Lillehagen

2. Janne Søvik Hovde

Vara:1. Arne Jarle Skiri

2. Solveig Johanne Bjering

3. Lise Brandli

4. Tor-Bjørn Øverbø

Høyre:

1. Lars Olav Hustad

2. Kjell Krohn

3. Tove Merete Røvik Istad

4. Parley Albert Augustsson

5. Alf Roger Antonsen

Vara:1. Kristian Haugan

2. Kristine Grøtta

3. Ola-Elias Bakken Åndal

4. Thomas Enstad Trana

Fremskrittspartiet:

1. Arne Hoem

2. Arne Mathisen

3. Sigrun Nelly Vevang

4. Tormod Lien

Vara:1. Kate-Mari Pedersen

2. Reidar Brude

3. Kari Randi Haram Hoem

4. Ronny Antonsen