Hovedredningssentralen har hatt nær 4.000 oppdrag hittil i år

foto