Distrikstleder i Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Erik Hartmann, skriver i ei pressemelding at mange av de 3.000 5- og 6-åringene som skal begynne på skolen på mandag, blir kjørt. Dette fører til stor trafikk rundt skolene, noe han mener man kan unngå.

- La bilen stå hjemme, og gå sammen med barnet. Eventuelt parker litt unna for å gå det siste stykket sammen med barnet, foreslår han.

Rektor: Ikke parker for nære skolen

Rektor ved Åndalsnes barneskole, Nina Ellingseter Aandal, sier særlig det siste punktet er viktig for deres del. Hun sier det har vært et problem at foreldre som kjører barna, parkerer for nære skolen.

- De parkerer gjerne oppå fortauskanten, eller bak skolen i Sandgata. Vi oppfordrer til at folk parkerer ved Samfunnshuset, eller ved kulturhuset, for så å gå den siste biten, sier hun.

Det håper også mamma til snart 1. klassing, Berit Uhlen Spjelkavik, at folk vil gjøre.

- Dette er alltid et tilbakevendende problem. Det er sikkert mange som vet at de skal parkere på henviste plasser, men det kan kanskje også være noen som ikke har tenkt over det. Det blir fort uoversiktlig rundt skolen om mange parkerer nære, sier hun.

Skal gå sammen med storebror

Hun er mamma til Klara Olivia Spjelkavik (6 1/2) som begynner i 1. klasse på Åndalsnes barneskole.

- Fordi hun skal på SFO vil hun for det meste bli kjørt, men to dager i uka skal hun gå sammen med storebror på 15 år. Han er omsorgsfull og kommer nok til å passe godt på at hun ikke løper ut i vegen. Og så er det nok litt koselig og artig å få gå skolevegen.

Og Klara mener hun kan passe godt på sjøl også.

- Jeg ser til venstre, og så høyre, og så venstre igjen, sier hun med flunkende ny sekk på ryggen.

- Nå er det flere som begynner i 1. klasse i området her, så jeg håper at når de blir litt eldre at de kan bli en gjeng som går sammen, legger mamma til.

Fortsetter med trafikkvakter

Rektoren ved Åndalsnes barneskole forteller at det tidligere var ungdomsskolen som stilte som trafikkvakter om morgenen.

- De sto nede ved rundkjøringa. Nå er det 7. klassingene på barneskolen som har tatt over den jobben. De ønsker vi ikke å ha nede i rundkjøringa, så de står ved gangfeltet mellom skolen og samfunnshuset. Dette er ei ordning vi startet med ved nyttår, og som vi ønsker å fortsette med, sier hun.

Trygg Trafikk foreslår også å ta buss der det er mulig. Eller la de litt eldre barna gå sjøl, om man er sikker på at de behersker skolevegen sin.