Assisterende fylkeslege Cato Innerdal bekrefter at de nå oppretter tilsynssak mot Rauma kommune.

- Bakgrunnen er at vi har fått en bekymringsmelding fra kommuneoverlegen i Rauma. Denne går generelt sett på de samme forhold som er beskrevet i leserinnlegget fra legene som stod på trykk i desember, og kommuneoverlegen beskriver tre konkrete hendelser som han mener er eksempler på svikt. Disse vil vi nå se nærmere på, sier han.

Han forteller at de etter kommunens redegjørelse for hendelsene vil vurdere om det er behov for ytterligere tilsyn.

- Kan dere si noe om hvilken sektor disse hendelsene han varsler om har skjedd i? Hva slags type hendelser er det snakk om?

- De beskrevne hendelsene har skjedd i hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste, og omhandler blant annet svikt i legemiddelbehandlingen, sier Innerdal.

Fastlegenes påstand om fryktkultur i Rauma kommune må undersøkes nærmere. Foto: Per-Kristian Bratteng