Etter mange uker med fint og tørt vær, sender nå Meteorologisk institutt ut en advarsel om stor brannfare i Møre og Romsdal.

Falke Haugen, brannsjef i Rauma brannvesen, mener den faren absolutt er til stede også her.

– Sånn som det blåser enkelte steder nå, er det meget stor brannfare i Rauma, og jeg må mane til sunn fornuft. Jeg tror at folk skjønner at det ikke går an å tenne opp bål nå, sier han.

Blir det vedvarende tørt og fint vær fremover, vil de se på om et generelt bålforbud vil bli aktuelt.

– I slike tilfeller pleier vi ha et møte med andre brannsjefer der vi blir enige om en felles melding – eventuelt om et generelt bålforbud i en midlertidig periode. Vi er ikke helt der enda. Fortsetter imidlertid denne uttørrende østavinden, uten nedbør, vil det være noe vi må se på, sier Haugen.

I mellomtiden maner han til fornuft og håper folk ikke tenner opp bål ute i naturen.

Ifølge Yr.no er det meldt fint og klart vær også neste uke.