– En felles ungdomsskole for hele Rauma vil øke samholdet