Det anslår lederen i presteforeningen i Møre, Magne Furuseth, overfor NRK Møre og Romsdal.

Mandag sa kirkemøtet ja til å vie likekjønnete. De skjedde etter årelang diskusjon og strid.

I Indre Romsdal prosti sa prost Erling Nevland i et intervju med Åndalsnes Avis at han vil benytte reservasjonsretten.

Les også: Nevland vil ikke vie homofile

Og den retten er det flere som vil benytte seg av, skal vi tro Magne Furuseth. Han uttrykker en utbredt skepsis blant kollegene:

– Slik som eg kjenner presteskapet i Møre ser eg for meg at dei fleste i utgangspunktet har ein nokså konservativ teologi. Sjølv om det har vore ei endring over nokre år, trur eg framleis at eit ganske vesentleg fleirtal av prestane tenkjer at dette stemmer dårleg med det bibelske materialet, sier han til NRK Møre og Romsdal.