At det er typisk Åndalsnes å legge til rette for turistene utenom generell stengetid, er et tema det strides om.

Men dette ønsker Åndalsnes Sentrumsforening å gjøre noe med. I september i fjor sendte de en søknad til kommunen. De ønsket å ha med seg det politiske Rauma i å sende en søknad til fylkesmannen.

Men hvorfor kjempe for en titulering som typisk turiststed?

Dette åpner muligheter for søndagsåpne butikker i turistsesongen. Ikke bare det; den som ønsker det kan åpne butikkdørene også på helligdager.

Naboer har ordning

Valldal har i dag en slik ordning. Det samme har Geiranger. Nå har det politiske Rauma ved formannskapet sagt at de er positiv til at Åndalsnes får samme muligheter.

I dag er lov å holde søn- og helligdagsåpent for dagligvarebutikker med salgsareal under 100 kvadratmeter. Varemesser, auksjoner og gallerier kan holde åpent – det samme gjelder planteutsalg i tillegg til bensinstasjoner, campingplasser og serveringssteder, da sjølsagt.

Nå kan det rett nok gis dispensasjon ved spesielle anledninger også til dem som ikke inngår i ordningen. Men med benevnelsen typisk turiststed slipper man å søke. Man kan holde åpent uten at det på forhånd gis tillatelse fra gang til gang.

Økt omsetning

Med den turiststrømmen som flyter innom Åndalsnes hver sommer, er det liten tvil om at det ligger til dels store potensial i åpne butikker sommerstid. Tall fra 7 bedrifter viser en betydelig forskjell på omsetning vinter og sommer. I enkelte tilfeller mangedobler enkelte bedrifter omsetningen sin i måneder som juli/august sammenlignet med februar/mars.

Saksbehandler går så langt som å antyde at enkelte bedrifter ville hatt store problemer med å overleve, hadde det ikke vært for turistene. Dette er også viktig for å beholde et allsidig næringsliv på Åndalsnes.

Når det gjelder dette med søndagsåpne butikker, er det spesielt båtturistene sentrumsforeninga har i tankene. En hel søndag på Åndalsnes med stengte butikkdører er heller dårlig reklame for stedet sett fra båtturistenes side.

Formannskapet går derfor inn for at kommunen nå skal søke om at Åndalsnes får status som typisk turiststed. Søknaden gjelder for perioden 1. mai til og med 30. september.

Øystein Talberg

oystein. talberg[AT]andalsnes-avis.no

71 22 77 26, mobil: 91 190 213