Vil utsette torskeoppdrett med bygge- og deleforbud

foto