Vil utsette torskeoppdrett med bygge- og deleforbud