Speidere fra Romsdal evakueres etter tyfonvarsel

foto