Iverksatt tiltak: – Feilen har skapt store problemer