To personer blir nesten borte i djupe grøfter ikke langt fra europavegen ved Horgheim. De to er arkeologer på oppdrag fra Statens vegvesen og bakgrunnen er et rassikringsarbeid som skal gjøres i dette området.Og interessant funn er gjort, kanskje ikke oppsiktsvekkende, men så interessante at Sanden regner med det vil bli gjort fullstendige utgravninger i området.

– Her har det bodd folk før. Vi har funnet kokegroper som stammer fra bronsealder eller jernalder, sier Aaron Johnston som er den andre arkeologen på plassen.De to viser også fram tydelige lagdelinger i jordsmonnet som forteller om at det har vært dyrket der tidlig før trolig elva har dekt det hele med store mengder grus og sand. I dag ligger matjordsjiktet nesten en meter over det gamle på enkelte steder.

– Vil dette få konsekvenser for det byggearbeidet som Vegvesenet skal gjøre?

– Nei, det tror jeg ikke. Det arbeidet vil ganske sikkert gå som planlagt. Så sensasjonelle funn har vi ikke gjort, sier Guro Sanden.