Dette sier driftsleder Helge Brudeseth ved Tørla vassverk i Måndalen.

Han viser til avgiftsnivået på leveranser av vann i kommunen. Det viser seg at det er kommunen sjøl som har de rimeligste avgiftene. De fleste private vannverk har årsavgifter langt høgere enn kommunen sjøl.

Torsdag hadde Åndalsnes Avis oppslag omkring temaet kommunal overtakelse av private vannverk. I Måndalen skal årsmøtet i bygdas vassverk diskutere temaet kommende tirsdag. I Torvika har styret for vannverket bedt kommunen om å komme med premisser for en eventuell søknad om kommunal drift. Også i andre vannverk er temaet vært nevnt.

Dag Søvik, leder for teknisk enhet i kommunen, sier at dette må utløse en politisk prinsippdebatt. Etter hans mening vil overtakelse av private vannverk utløse krav om ekstra bemanning. Slik han ser det vil det igjen utløse en avgiftsøkning.

Helge Brudeseth er ikke enig.

– Kommunen har heldøgns beredskap fra før. Eventuelle feilrettinger må ansatte i teknisk enhet ta seg av – som de gjør i dag, påpeker Brudeseth.

Han har hentet inn hvilke årsavgifter de ulike vannverka har per i dag; kommunens egne inkludert.

Her er oversikten; vannavgift per år i 2010 moms ikke medregnet:

  • Rauma kommune (Innfjorden, Åndalsnes og Isfjorden): 1525.

  • Mittet: 2730.

  • Tørla (Måndalen): 1500.

  • Eidsbygda: 1728.

  • Rødven: 2500.

  • Åfarnes: 1700.

  • Straumen (ved Eidsbygda): 2810.

  • Vågstranda: 1356.

  • Verma: 2900.

  • Torvik: 2500.

Drikkevannsproblematikk. Faksimile fra Åndalsnes Avis fra sist torsdag.