Det ble fremme forslag på tre kandidater til ny ordfører i Rauma under kommunestyret tirsdag.

Magnhild Vik fremmet forslag på Torbjørn Rødstøl, mens Oddbjørn Wærås foreslo at Lars Olav Hustad blir ny ordfører. Arne Mathisen fremmet forslag om at Arne Hoem blir kommunens nye ordfører.

De 27 representantene avga sine stemmer etter at forslagene var fremmet.

Og som ventet fikk konstellasjonen Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti flertall for sitt forslag; at Lars Olav Hustad overtar ordførerkjedet. Hustad fikk 14 stemmer, Rødstøl ni stemmer og Hoem fire stemmer. Det vil si at alle representantene stemte under valget.

Takket for seg

- Jeg vil få takke våre velgere, resultatet varmet virket selv om jeg nå trer ut at vervet som ordfører. Vil også få takke for alle varme hilsningene de siste dagene. Det går en Høyrevind også over vår kommune for tiden; det er videre trolig at partiet har en del av stemme som tidligere gikk til Raumapartiet for fire år siden, sa avtroppende ordfører Torbjørn Rødstøl fra talerstolen.

- Til Lars Olav Hustad vil jeg si at du overtar et krevende verv. Men det er et privilegium å være ordfører i denne kommunen. Jeg vil ønske deg lykke til med vervet, sa Rødstøl før han overrakte ordførerkjedet til Lars Olav Hustad.

Han fikk også den spesielle ordførerklubba som Rødstøl i sin tid fikk overakt av Gunnar Bø fra Innfjorden.

Samarbeid, samarbeid...

- Vi kan skape utvikling gjennom samarbeid, samarbeid og samarbeid, sa Hustad i sin første tale som ordfører. Han kom med et råd til de nye medlemmene i kommunestyret:

- Ta ordet tidlig i perioden. Vis stort engasjement, rådet Hustad.

Lyttende og samarbeidsvillig. Jeg går til vervet med stor, stor respekt, sa Hustad som høstet applaus fra kommunestyresalen.

Wærås ny varaordfører

Oddbjørn Wærås fra Arbeiderpartiet overtar som ny varaordfører etter partikollega Eva Karin Gråberg.

Avtroppende ordfører Torbjørn Rødstøl fremmet forslag om at partikollega Magnhild Vik skulle overta som varaordfører. Han begrunnet det blant annet med at hun var den kvinnen som fikk flest personstemmer (238 stemmer). Arne Mathisen foreslo Arne Hoem, mens det var påtroppende ordfører Lars Olav Hustad (H) som foreslo Wærås.

Wærås fikk som ventet 14 stemmer, Vik ni stemmer og Hoem fire stemmer.