12. april 1858 gikk det store snøras i Romsdalen ved Rygg og Flatmark. Rasene ødela en gard og en husmannsplass og hele 13 mennesker mistet livet. Per Bersås fortalte detaljene om tragedien som rammet bygda. Han minnet folk om hvor brutal naturen kan være, og hvordan de som overlevde kunne fortsette sine liv. Temaet for kvelden var omsorg, og Per Bersås forklarte at de pårørende kom seg videre med sine liv nettopp fordi de tok vare på hverandre og hadde omsorg for hverandre. Om lag 50 mennesker hadde funnet vegen til Kors kirke denne kvelden. Programmet ble ledet av Rune Singelstad. Gunn Sogge åpnet arrangementet med å spille "Amazing Grace" på saksofon. En stemningsfull åpning. Videre framførte Gudrun Pedersen en rørende prolog skrevet av Bjørn Jøran Pedersen i 1964. Den ble skrevet til Kors kirke og omhandler blant annet snørasene og de omkomne. Synnøve Stenvågnes Bersås hadde funnet fram og leste opp dikt som var aktuelle for kvelden. I tillegg ble det sunget et utvalg salmer med Sølvi Heggem Lundin ved orgelet. Hun bidro også med opplesing. Arrangementet hadde et sterkt innhold og musikken og diktene fikk folk til å reflektere over livet og hva som kan skje når naturkreftene slår seg vrange. Sigrun Alnes redaksjon[AT]andalsnes-avis.no 71 22 22 22