Klokka 20.30 mandag kveld var 483 av de i alt 594 forhåndsstemmene ved kommunestyrevalget talt opp. De viste følgende fordeling: Arbeiderpartiet.............122. Fremskrittspartiet......... 81. Høyre.............................. 55. Senterpartiet................. 79. Kristelig Folkeparti........ 39. Venstre.......................... 36. Raumapartiet................ 34. Venstre.......................... 34. Blanke stemmer............ 3. I alt 483 stemmer var altså talte opp, hvor 264 var reine og 219 stemmesedler rettet på. De opptalte forhåndsstemmene utgjør 8,47 prosent av de totalt stemmeberettigete i Rauma ved valget 2007. – De 111 forhåndsstemmene vi ikke har talt opp må kontrolleres opp mot manntallet slik at vi for eksempel ikke risikerer at noen har stemt to ganger; både på forhånd og på valgdagen, forklarer sekretær Andreas Hjertviksten i valgstyret overfor Åndalsnes Avis klokka 20.30 mandag kveld. Forhåndsstemmene er ofte en god pekepinn på hvordan valgresultatene til slutt blir. Det er blant annet interessant å merke seg at Fremskrittspartiet og Raumapartiet til sammen har fått 115 stemmer, sju færre enn Arbeiderpartiet. Vi vet blant annet at ved de to siste valgene, stortingsvalget i 2005 og kommunestyrevalget i 2003, så var Arbeiderpartiet begge gangene bare noen få stemmer større enn Fremskrittspartiet alene. Det kan med andre ord synes som om Arbeiderpartiet har "tjent på" at Raumapartiet ble etablert av utbrytere fra Fremskrittspartiet. Av forhåndsstemmene ser vi også at Høyre har dratt fra KrF, at Venstre har gått forbi SV og at Sp har nærmet seg Frp vesentlig. Mandatfordelingen i kommunestyret i Rauma i perioden 2007-2011 ville blitt slik hvis forhåndsstemmene hadde blitt gjeldende:AP 7 representanter, Frp 5 representanter, Sp 5 representanter, Høyre 3 representanter, SV 2 representanter, KrF 2 representanter, Venstre 2 representanter, Raumapartiet 1 representant. Fylkestingsvalget 455 raumaværinger har forhåndsstemt ved fylkestingsvalget. Disse utgjør ganske nøyaktig åtte prosent av de stemmeberettigete. Ap har fått 138 av stemmene, Frp 97 og Høyre 66 stemmer. Videre at Senterpartiet har fått 44, KrF 38, Venstre 28 og SV 25 stemmer fra Raumaborgere Vi ser også at fem stemmer er gitt Miljøpartiet De Grønne og Kystpartiet har fått fire stemmer i Rauma. Sunnmørslista/Tverrpolitisk har fått ei stemme og ni er blanke. Raumapartiet stiller ikke liste under fylkestingsvalget. Av Lars Smisethjell