Hvordan begrepet naturglede skal defineres, er ikke like uinteressantt som en skulle tro. Det handler om hvilke konsekvenser Rauma skal trekke av å ha valgt en visjon om å bli verdens beste for naturglade. Det var ikke tilfeldig at naturvernforbundet hadde valgt akkurat «naturglede» som tema for det som vel blir den eneste lokale paneldebatten i Rauma før kommunevalget. Åndalsnes Avis kjenner til at Naturvernforbundet selv har nokså bestemte meninger om hva naturglede innebærer og har ambisjoner om å vise tydelig når de mener Rauma kommune svikter den definisjonen. Men denne lørdags ettermiddagen var det de åtte partiene i Rauma som skulle få muligheten til å fortelle hva de mente, uten av tilhørerne nødvendigvis var så mye klokere etterpå. Mye av debatten ble svært generell og tilsvarende ullen, noe som møtelederen må ta litt av skylden for. Han ville nemlig helst unngå konkrete saker som for eksempel Kammen-utbyggingen, selv om akkurat den saken kom på dagsorden likevel. Først var det imidlertid Kjell M. Derås fra Norges Naturvernforbund som innledet paneldebatten med å si hvor glad og nysgjerrig han ble da han hørte at Rauma kommune hadde vedtatt å bli verdens beste for naturglade mennesker. Nordtrønderen fortalte deretter om at økoturisme er en næring i vekst og at Rauma har muligheten til å bli en spydspiss i slik næringsutvikling. Deretter var det Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, som satte igang debatten og styrte debatten. Vi får tro det var visse partier følte seg hensatt til løvens hule da de tok plass i panelet, selv om naturvernforbundet, med unntak av valg av tema, klarte å forholde seg nokså upartisk. Så mange nye stemmer var det nok heller ikke å hente i forsamlingshuset på Korsbakken. Åndalsnes Avis talte rundt 40 personer totalt, der nok de aller fleste for lengst har gjort seg opp en mening om hvem de skal stemme på. Først ble debattantene spurt om å navngi en sak knyttet til naturglade de var stolt over å ha fått gjennomført forrige perioder, samt en sak de vil satse på å få gjennomført i kommende periode. Frps Knut Hoem rakk ikke å si så mye mer enn å poengtere at naturen bør være for alle og at Norsk Fjellfestival var bra, før Arne Steffen Lillehagen fikk ordet. Han nevnte opprettelsen av Reinheimen og vassdragsplan i forrige periode som gode naturgladesaker, og sa han var opptatt av å få til bedre arbeid med ulikt planverk i framtida. Parley Augustsson (Raumapartiet) har ikke vært representert i forrige periode og slapp således å ta stilling til spørsmål én. Heller ikke del to var Augustssen særlig interesert i å bruke tid på. Han sa i stedet at ikke synes visjonen er noe bra, og at den heller bør byttes ut med at «Rauma kommunes skal bli best i verden for alle mennesker». Men han fikk smettet inn at han var mot visuell forsøpling. Augustsson var den eneste som fikk applaus etter innlegget, riktignok bare fra noen få av tilhørerne. Ellers var visjonen et gjennomgangstema også for de andre debattantene, men da i utelykkende positiv betydning. Torbjørn Rødstøl (Sp) nevnte den som svar på spørsmål en, det samme gjorde Arne Hop (KrF), Eva Karin Gråberg (Ap), Lars Olav Hustad (H) og Kim Hugo Nyheim (SV). Når det gjalt planer for kommende periode, varierte svarene fra å sette visjonen ut i livet (Gråberg, Nyheim), klimaplan (Hop), klimaplan og skianlegg i Isfjorden (Hustad), eller bortimot helgardering a la Rødstøl: kamp mot gyro, klimaplan, landbruk og kulturlandskap. Ordstyrer Folden spurte deretter alle representantene om de var for å gjennomføre en kommunal klimaplan i kommende periode, noe alle kunne svare bekreftende på, med unntak av Augusstson. Han var i mot fordi han «har liten tro på planer som bare havner i en skuff». Deretter slapp salen til med spørsmål og kommentarer.Kåre Brøste var bekymret for komersiell utnyttelse av nasjonalparken, noe som ble støttet av Paul Holmem. Ståle Gyldenås lurte på sin side hvordan begrepet naturglede skal defineres. Også Gunn N. Morstøl var interessert i hvordan det skal begrepet ska defineres, og la til at begrepet så langt har handlet om å oppleve naturen slik den er- - Og da får jeg ikke skianlegg i Isfjorden til å funke, sa hun og la til at Raumas visjon må innebære at at kommunen må være annerledes fra andre kommuner. Mari Melbø Rødstøl mente på sin side at det var liten grunn til å bekymre seg over kommersialisering av Reinheimen, da slik aktiviet er strengt regulert. Odmund Unhjem, som for øvrig la til at han for 40 år siden var med på å stifte Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, lurte på om naturvernforundet hadde en så striks holdning til urørt natur at hytter burde droppes til fordel for å ligge under steinheller. Rødstøl mente naturglede i visjonssammenheng innebærer kompromisser, mens Augustsson mente Øran Vest var de mest forsøplede området i Rauma, samtidig skiftet han brått stilling til kommunalt planarbeid da han ikke kunne forstå hvorfor ikke kommune for lengst hadde lagt planer for hvor slike ting som skianlegg skal ligge. Arne Skiri lurte på om kommunens billige konsesjonskraft kunne bli til hindre for å utvikle bioenergi. Rødstøl mente at det ikke skulle være noe problem, da man i kalkylene uansett tok utgangspunkt i markedsprisen for kraft. Stein Siem spurte om politikerne, som utgjøre generalforsamlingen til Rauma Energi, ville sørge for å energiselskapet la fram en plan for bruk av bionergi i Rauma. Reidun Skjølsvik lurte på sin side på om panelet var villige til å stille miljøkrav til næringslivet. Kammensaken kom også tilbake for full musikk da Gunn N. Morstøl leste et sterkt og følelsesladet brev om utbyggingen fra beboer Solveig Indrebø. Det var populært blant noen andre Kammen-beboere som var til stede på møtet. Augustsson var frampå med å si at Raumapartiet har programefestet at Rauma Energi skal utrede bioenergi og kalte deretter eventuell Kammenutbygging som forsøpling av området. Ellers betegnet politikerne, med unntak av Hoem og Gråberg, utbyggingen på Kammen som vanskelig. Ingen var heller mot bioanlegg, selv om flere var usikre på lønnsomheten. På slutten glapp det litt for møteleder Folden da han slapp til opphissede Kammenbeboere etter at spørsmålsrunden var over, noe som først og fremst gikk ut over Hustad. Folden avrundet det hele med å si at Rauma ennå har en veg å gå før de blir verdens beste for naturglade mennesker, og at han blant annet vil rangere Tingvoll som bedre i dag. Noen begrunnelse for den siste påstanden kom aldri.