– Arbeidet skulle egentlig ha vært ferdig før sommeren, sier Torkil Åndal som er geolog i Statens vegvesen. Men slik er det altså ikke med arbeidet som pågår i fjellet i området der tunnelen under Langfjorden er tenkt å komme om noen år. Åndal forteller til Åndalsnes Avis at det for bare få dager siden ble oppdaget at det hadde blitt boret ut av det opprinnelige hullet og at det dermed kan være fare for at det må bores opp igjen rundt 100 meter. Forsinkelsen og problemene betyr også at boret ennå ikke har kommet inn i det området som betegnes som det usikre området under fjorden. Det skjer først når det er boret mellom 550 og 600 meter. Boringen er i dag kommet til mellom 460 og 470 meter. – Dette er nok en komplisert jobb, sier Torkil Åndal. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

Ikke som tenkt. Geolog Torkil Åndal i Statens vegevesen sier prøveboringen under Langfjorden nok en gang er forsinket på grunn av tekniske vanskeligheter.