604.000 kroner er pengesummen som administrasjonen i kommunen kan fordele til forskjellige kulturformål.

Her er fordelingen: Midler som ungdomsrådet kan disponere, 45.000 kroner, midler til Romsdalsmuseet, 50.000 kroner. Isfjordshallens andel (ikke skolebruk) 101.000.

Kompensasjon for gratis leie innen barneidrett Isfjordshallen, 150.000 kroner, det samme for Måndalshallen; 150.000 og her må kommunen betale moms i tillegg.

Til minnemarkering Skottetoget er det satt av 60.000 kroner og midler til friluftsrådet, 48.000 kroner.Dette er penger som krever realitetsbehandling i formannskapet: Et forprosjekt innen bosettingshistorie, 40.000 kroner, Penger til kulturprisutdeling; 20.000 kroner og kulturminneregistreringsplan gjennom romsdal.com, 35.000 kroner.

Måndalshallen er en av to haller i kommunen som får kompensasjon for gratis utleie innen barneidretten. Foto: Foto: Siv Janne Schei