– Vi holder alle muligheter fortsatt åpne, sier lensmann Frank Frilund til vårt spørsmål om politiet nå jobber etter et hovedspor etter det væpnet ranet i Måndalen på lørdag. Og med det røper lensmannen at politiet så langt ikke har klare spor som de følger i saka.

Og lensmann Frilund innrømmer at politiet kan ha kommet på etterskudd allerede innledningsvis i etterforskningen. Det ble nemlig aldri gitt nok ressurser til at vegene ut av Måndalen ble sjekket i alle retninger.

– Det ble satt opp sperring ved Skorgen i Vestnes og vi kontaktet Nord-Gudbrandsdal. Jeg vet ikke hva som ble gjort i Lesja, Dovre Sel. Det avhenger av hvem som hadde vakt i området, sier Frilund.

– Men i retning Molde ble det ikke satt opp sjekkposter. Det kan vel ikke kalles en vanntett sperring?

– Det det kan ikke det.

– Hva tenker lensmannen i Rauma om at det ikke ble gjort?

– At vi veldig gjerne skulle ha hatt mer ressurser til å gjøre akkurat det innledningsvis. Det skulle være relativt lett å sjekke alle vegene ut av Måndalen, men det fikk vi altså ikke til.

– Ja, for et væpnet ran er alvorlig?

– Ja, det er de tøffeste sakene vi får. Jeg kjenner ikke til at vi har hatt en slik sak siden jeg begynte har i 1986. Dette er ikke å spøke med.

– Er du frustrert?

– Jeg er svært kritisk til at vi ikke fikk nok ressurser ja. Vi kom dermed altfor seint i forhold til å sikre mot flukt ut av området.

– Kan dette føre til at dere ikke greier å oppklare det som har skjedd og finne gjerningsmennene?

– I verste fall, ja, sier Frilund.

Frilund forteller videre at saka ellers har høgeste prioritet og at alle betjenter på kontoret er involvert i etterforskningsarbeidet. Det betyr innhenting og systematisering av opplysninger, vitneavhør og rundspørringer. Filmen som viser hendelsen blir også nøye gjennomgått og det samme blir mobiltrafikk i området rundt gjerningstidspunktet.

– Men dere har altså ikke noe hovedspor dere jobber etter?

– Nei, vi holder alle muligheter åpne. Vi er fortsatt interessert i om noen har sett de personene som løp fra stedet i retning Måndalen skole, sier Frank Frilund.