Daglig leder Stig Mork i M. Kristiseter AS mener at forutsetningene ble endret etter at anbudskonkurransen ble åpnet.

– Vi oppfatter at det var en konkurranse der begge tomtene skulle brukes og at dét var en forutsetning. Og så har løsningen med én tomt kommet opp etter anbudsåpningen.

– Og det fikk konsekvenser for dere?

– Det er vel derfor vi har tapt – at vi kom på andreplass, og ikke på første.

– Hvorfor hevder du det?

– Det viser evalueringen av konkurransen.

– I beste fall uklart

– Du mener det var mangelfullt eller feil?

– Ja, i beste fall uklart.

– Hva vil dere gjøre med det?

– Vi må vurdere framover hvordan vi håndterer den situasjonen. Det er regler for hvordan det kan gjøres. Ut over det har vi ikke tatt endelig stilling til hva vi skal gjøre.

– Snakker vi om rettslig forfølgelse?

– Det er det eneste alternativet vi har, sier Mork.

Han mener det er vanlig foreldelsesfrist som gjelder, og at det er snakk om år.

– Tror du at Kristiseter til slutt får bygge Helsehuset?

– Nei. Det tror jeg ikke. Når kontrakten er signert, så er toget gått, svarer Mork.

Han sier de vurderer krav om erstatning ut fra en positiv- eller negativ kontraktsinteresse.

– En negativ kontraktsinteresse betyr at vi skal ha dekt kostnadene for arbeidet med tilbudet vi har gitt. En positiv kontraktsinteresse er å få dekt fortjenesten vi skulle hatt med å bygge Helsehuset. Det er vurderingene vi må gjøre om vi vil gå videre med det. Så får vi se om vi har en god eller dårlig sak.

Koplet inn jurist

Han opplyser at de allerede har koplet inn juridisk ekspertise i saka.

– Du er ikke bare sur og bitter for å ha tapt – det er jo tross alt bare én som kan vinne?

– Nei, overhodet ikke. Det er greit å tape når vi konkurrerer på like vilkår – det er vi helt vant med og det skjer ofte. Men når noen går ut over vilkårene, så blir det surt, sier Mork

Alle de fire deltakerne i anbudskonkurransen fikk utbetalt 300.000 kroner for arbeidet med å levere et så omfattende anbud.

– Er ikke pengene nok for å dekke den negative kontraktsinteressen?

– Nei.

– Hvor mye mer er det snakk om at dere krever?

– Det vil jeg ikke si noe om. Men det er et betydelig større beløp enn de 300.000 kronene vi snakker om her, sier Mork.