Statens Vegvesen jobber med å gjennomføre rassikringstiltak ved rasløpene Dølsteinfonna og Fantebrauta på E136. Men når det er fare for snøskred og isnedfall, må anleggsarbeidet stanses.

- Vi hadde en del dager før jul og noen dager i januar da det var stopp på deler av anlegget på grunn av rasfare. Så hadde vi en veldig stabil periode, før vi uka før påske hadde stopp hele uka, forteller Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Anleggsarbeidet gikk som normalt tirsdag, mens etter temperaturøkning natt til onsdag var det stopp igjen.

- Det har skjedd jevnlig at arbeidet må stoppes på grunn av dette. Vi har hele vegen vært forbredt på denne problematikken, og vi har et godt varslingssystem, sier han.

Statens vegvesen har tidligere varslet 3-4 måneders forsinkelse på prosjektet, på grunn av nettopp rasfare. De skulle egentlig være ferdige til sommeren.

- Vi blir ferdige til høsten, men akkurat når i høst vet vi ikke ennå, forteller han.

Kostnadsramme på 230 millioner

Prosjektet ble påbegynt høsten 2016 og har en kostnadsramme på 230 millioner kroner.

Statens vegvesen skriver følgende om prosjektet:

"Fantebrauta og Dølsteinfonna i Romsdalen er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men det er like stor fare at lufttrykket fra skredet sammen med dårlig sikt som følge av snøskyen, fører til at trafikantene kan miste kontrollen på kjøretøyet. Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser."

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet for å opprettholde og muligens redusere sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Sikringseffekten skal blant annet økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag.

Moderat snøskredfare

For øvrig i Romsdalen meldes det om moderat snøskredfare onsdag og torsdag.