Det har vært jobbet aktivt for at biomassen etter skogshogsten langs Raumabanen skulle bli bioenergi. Det ble det ikke noe av. Nå blir derimot treflisa til skiløype på Bjorli.

– Vi kjører flisa til Bjorli der den blir kjørt og lagt som et underlag for langrennsløypene der det er myr og bløtt, forteller daglig leder Rune Aaheim i Aaheim Maskin AS. Han forteller at flisinga er gjort ved Foss bru og at det nærmer seg slutten ved Marstein stasjon.

– De skal ha 4000 kubikkmeter på Bjorli og da tror jeg det meste har gått med, sier Aaheim og forteller at transport til fyringsanlegg viste seg å bli for dyrt.

– Er dette en engangssak eller har dere et større oppdrag for Jernbaneverket?

– Vi vant et anbud på dette og nå har vi erfaring med denne jobben. Det blir nok mer skogsvirke flere steder. Kanskje kan det bli mer jobb på oss også.

– Har dere investert i dyrt utstyr?

– Selve flisinga leier vi maskiner til. Men vi har kjøpt virket der det ligger og tar oss av resten, forteller Rune Aaheim.

Jobben skal fullføres utover høsten.