Det er lyst ut med supplerende nominasjon til valget av nytt menighetsråd i Grytten. Det trengs 11 navn på ei liste til valget og per i dag er det bare sju på plass. Dette til tross for et iherdig arbeid og et tresifret antall med telefoner fra nominasjonskomiteen i Grytten.

Av denne grunn er det nå åpnet for supplerende nominasjon til valget av menighetsråd. Dagens leder, Arne Idar Krohn, legger ikke skjul på at situasjonen er vanskelig og kan beskrives som ei krise i menigheten.

Størst

Og situasjonen er paradoksal. Det er i den største menigheten i prestegjeldet at utfordringen med å finne personer viser seg å være størst. Av ca. 24.00 medlemmer er det tilsynelatende ikke 11 personer er villige til å la seg velge.

– Sjøl med 11, som vi må ha, får vi ikke et reelt valg. Vi skulle ha hatt enda flere for at folk skulle ha noen å velge mellom, sier Krohn som sjøl har hatt fire perioder i menighetsrådet i Grytten.

Han mener det er viktigere enn noen gang med folk i menighetsrådene. Her gis muligheten til å være med å påvirke.

– Jeg tror dette er en del av en generell vegring hos folk til å ta på seg frivillig arbeid, sier Ivar Kleiva som er nestleder i Grytten menighetsråd.

Både han og Krohn beskriver arbeidet i rådet som både lærerikt, meningsfullt og interessant.

– Men hvorfor der det vanskeligere i Grytten enn det er i de langt mindre menighetene ute på bygdene?

– Fordi folk regner det mer som ei oppgave som går på rundgang og at nå er det min tur, mener Mette Kleiva som har jobbet iherdig med nominasjonsarbeidet i Grytten uten å komme helt i mål.

– Er det mye arbeid å sitte i et menighetsråd?

– Det kommer an på hva man mener med mye. Vi legger årsplaner og jobber med konfirmasjoner, barnedåp, ungdomsarbeid og vi holder orden både ute og ikke. Noen mener kanskje det er mye, men jeg vil hevde det er mest givende, sier Arne Idar Krohn.

Han understreker sammen med Ivar Kleiva at det har vært gjort et godt arbeid i perioden som har gått.