Kommer med innspill: – Kan føre til farlige situasjoner